Pham Thi Hong

Pham Thi Hong

(Hong Pham)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 42.4km / 50km
  • Còn 7.6km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 51.6km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành