Đoàn Viễn

Đoàn Viễn

(Vien BK)

Tổng số km đã chạy: 338km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 78.2km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 142.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành