Hoa Anh Đào

Hoa Anh Đào

(4T)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 10.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành