Thảo Duyên

Thảo Duyên

(Thảo Duyên)

Tổng số km đã chạy: 408km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 60.9km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 81.2km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 42.3km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 37.7km / 42km
 • Còn 4.3km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 37.7km / 42km
 • Còn 4.3km nữa