Vũ Thị Hương Giang

Vũ Thị Hương Giang

(Giang)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 57.9km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành