Huỳnh Hữu Đức

Huỳnh Hữu Đức

(Đức )

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 39.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành