Hai Dang Ngoc

Hai Dang Ngoc

(Hai Dang)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 90.4km / 100km
  • Còn 9.6km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 49.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành