tamphamchi

tamphamchi

(tamphamchi)

Tổng số km đã chạy: 350km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 124km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 11.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 121km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa