Nguyễn Xuân Khang

Nguyễn Xuân Khang

(Nguyễn Xuân Khang)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 179.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành