Lợi Quế Thanh

Lợi Quế Thanh

(Lợi Quế Thanh)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 58.9km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 29.4km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 300km
  • Còn 300km nữa