linh.phantuan39

linh.phantuan39

(Malibu)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 10.3km / 50km
  • Hoàn thành: Còn 39.7km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 11.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành