Le Hao Kha

Le Hao Kha

(HAOKHA(Mr.))

Tổng số km đã chạy: 185km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 100.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 5km
  • Còn 5km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 54.5km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 21.4km / 50km
  • Còn 28.6km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 9.2km / 42km
  • Còn 32.8km nữa