Mạc Thị Minh Tâm

Mạc Thị Minh Tâm

(Snowball)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 21km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành