Đỗ Duy Quang

Đỗ Duy Quang

(Đỗ Quang )

Tổng số km đã chạy: 380km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 158.4km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 221.7km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành