Đường thốt nốt

Đường thốt nốt

(Thích thì nhích)

Tổng số km đã chạy: 154km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 105.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 34.5km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 13.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành