Tran Dinh Hai

Tran Dinh Hai

(Tran Dinh Hai)

Tổng số km đã chạy: 802km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 10km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 44.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 163.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 103.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 29.8km / 100km
 • Còn 70.2km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 76.7km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 44.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 47.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 45.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 267.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành