Minh Quyền

Minh Quyền

(Minh Quyền )

Tổng số km đã chạy: 618km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 48.4km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 216.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 201.5km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 152.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành