Bùi Duy Phước

Bùi Duy Phước

( Mr Phước)

Tổng số km đã chạy: 1001km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 42.6km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 306.6km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 300.7km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 200.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành