Nguyễn Thị Ngọc Trân

Nguyễn Thị Ngọc Trân

(Taries)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km