Lê Hoàng Huy

Lê Hoàng Huy

(Hoang Huy)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 33.4km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 29.7km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa