Phạm Thanh Phong

Phạm Thanh Phong

(PhongPT)

Tổng số km đã chạy: 247km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 29.3km / 20km
  • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 104.4km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 40.8km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 101.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành