Binh Nguyen

Binh Nguyen

(Harry Nguyen)

Tổng số km đã chạy: 207km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 206.7km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành