Trương Anh Đức

Trương Anh Đức

(Anh Đức)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 102km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

  • Kết quả: 98.9km / 100km
  • Còn 1.1km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 109.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 50.9km / 200km
  • Còn 149.1km nữa