Tuấn Nguyễn

Tuấn Nguyễn

(Mr. Sun)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 20km
  • Còn 20km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 11.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành