Owen Do #OneMile4OneChild

Owen Do #OneMile4OneChild

(Owen Do SJVRC #OneMile4OneChild)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 223.9km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành