Owen Do #OneMile4OneChild

Owen Do #OneMile4OneChild

(Owen Do SJVRC #OneMile4OneChild)

Tổng số km đã chạy: 224km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 223.9km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành