Minh Đức

Minh Đức

(Minh Đức)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 138.3km / 150km
  • Còn 11.7km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 64km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành