Tina Doan

Tina Doan

(Tina)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 78.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành