Nguyễn Trọng Phúc

Nguyễn Trọng Phúc

(Mr. HAPPY)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 3km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 35.2km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 20.3km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 3.1km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 37.5km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành