Nhu Y Duong

Nhu Y Duong

(Natalie SJVRC)

Tổng số km đã chạy: 205km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km