Ly Lisa

Ly Lisa

(Lisa Ly SJVRC OneMile4OneChild)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 215.1km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành