Nguyễn Đình Khánh

Nguyễn Đình Khánh

(shnahk)

Tổng số km đã chạy: 420km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 100.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 12.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành