Phạm Thành Hồng Lĩnh

Phạm Thành Hồng Lĩnh

(HLINH85)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 10.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 20.2km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 10.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành