Phan Lê Bảo Trân

Phan Lê Bảo Trân

(Trân Phan)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 25.8km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 21.7km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành