Mẹ Sóc

Mẹ Sóc

(Phuong Mai)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 26.5km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành