Thao Vo

Thao Vo

(Thao Vo SJVRC OneMile4OneChild)

Tổng số km đã chạy: 295km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 177.7km / 150km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 205km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành