Thế Anh

Thế Anh

(Papi)

Tổng số km đã chạy: 390km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 100.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 53.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 100.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 105.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 31km / 42km
 • Còn 11km nữa