Đặng Quỳnh Lâm

Đặng Quỳnh Lâm

(LamDQ)

Tổng số km đã chạy: 430km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 69.8km / 116km
 • Hoàn thành: Còn 46.2km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 100.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 25km / 100km
 • Còn 75km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 100.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 10.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 113.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 79.8km / 100km
 • Còn 20.2km nữa