Đặng Quỳnh Lâm

Đặng Quỳnh Lâm

(LamDQ)

Tổng số km đã chạy: 479km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 86.3km / 116km
  • Còn 29.7km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 42.6km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành