Nguyễn Đức Dương

Nguyễn Đức Dương

(Andy Duong)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 20.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 1.8km / 100km
  • Còn 98.2km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 11.2km / 100km
  • Còn 88.8km nữa