Bùi Phạm Kim Yến

Bùi Phạm Kim Yến

(Yen Bui)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 12.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa