Thanh Tùng

Thanh Tùng

(Thanh Tùng)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 10.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 10.8km / 50km
  • Còn 39.2km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 18.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa