Thanh Tùng

Thanh Tùng

(Thanh Tùng)

Tổng số km đã chạy: 103km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 10.8km / 50km
  • Còn 39.2km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 18.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 0km / 0km
  • Còn 0km nữa