Đoàn Tiến Ban

Đoàn Tiến Ban

(Rome D.)

Tổng số km đã chạy: 252km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 73.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 68.4km / 100km
 • Còn 31.6km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 73.1km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 16.7km / 42km
 • Còn 25.3km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 44.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành