Đoàn Quốc Tài

Đoàn Quốc Tài

(Quốc Tài _ Shopee)

Tổng số km đã chạy: 127km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 53km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 21.4km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 53.2km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 36.9km / 50km
  • Còn 13.1km nữa