Lê Nguyên Vũ

Lê Nguyên Vũ

(Ba Ku Chíp)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 80.9km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 117.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 100.9km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 11.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 51km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 133.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 101km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 47.4km / 100km
 • Còn 52.6km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 116.7km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 50.9km / 100km
 • Còn 49.1km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 74.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 108.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 168.8km / 70km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 118km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 126.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành