Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Trâm

(Trâm Nguyễn )

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa