Vũ Hồng Cương

Vũ Hồng Cương

(TSSE-VHC)

Tổng số km đã chạy: 434km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 266.8km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 24.3km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 254.6km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành