Vũ Hồng Cương

Vũ Hồng Cương

(TSSE-VHC)

Tổng số km đã chạy: 682km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Hoàn thành: Còn 150km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 40km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 60km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 266.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 24.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 254.6km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 216.3km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành