Phương Dương

Phương Dương

(Dương Hồ Phương)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 397.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 21.5km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 377km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 83.1km / 100km
  • Còn 16.9km nữa