Trương Nguyễn Trãi

Trương Nguyễn Trãi

(A Trãi)

Tổng số km đã chạy: 101km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 101km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành