Phạm Ánh Nguyệt

Phạm Ánh Nguyệt

(Nguyệt Phạm)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 50.3km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành