Giang Tran

Giang Tran

(Giang Tran)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 36.4km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 5km
  • Còn 5km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 28.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 2.4km / 10km
  • Còn 7.6km nữa