Giang Tran

Giang Tran

(Giang Tran)

Tổng số km đã chạy: 153km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Brave Đà Nẵng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 28.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 46.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 29.1km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành